โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
โครงการอื่นๆ ภายใต้การจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010450
ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงาน :
โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/08/2563 เวลา 10:40:43 พริศการ จันทรโรทัย
 • 200/3 : 06/08/2563 เวลา 10:43:10 พริศการ จันทรโรทัย
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  25/03/2563
  ดำเนินการ
  06/08/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64
  งาน แผน 14.04% 28.08% 42.13% 56.17% 65.83% 75.50% 81.42% 87.33% 93.25% 99.17% 99.58% 100.00%
  ผล 0.00% 0.42% 0.83% 1.25% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67%
  เงิน แผน 11.20% 22.41% 33.61% 44.81% 54.52% 64.22% 73.15% 82.07% 91.00% 99.93% 99.96% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%