โครงการจัดทำบัญชีสำหรับ MSME

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ :
มาตรการ MSME 2020 ภายใต้การจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รหัสโครงการ :
63010470
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำบัญชีสำหรับ MSME
หน่วยงาน :
ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
 • 200/1-2 : 06/10/2563 เวลา 13:38:23 ศุภพิชัย
 • 200/3 : 06/10/2563 เวลา 13:39:34 ศุภพิชัย
 • สรุปการเบิกจ่าย
  สถานะความคืบหน้า
  ได้รับอนุมัติเปิด
  01/04/2563
  ดำเนินการ
  06/10/2563
  ขยายเวลา
  ปรับแผน
  อนุมัติปิด
  การดำเนินงาน
  การใช้จ่ายเงิน
  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน )
  ดำเนินงาน มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64
  งาน แผน 0.00% 0.00% 1.75% 3.50% 10.25% 40.75% 55.25% 69.75% 85.50% 95.00% 99.50% 100.00%
  ผล 0.00% 0.50% 0.50% 0.50% 4.00% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
  เงิน แผน 0.00% 0.00% 1.05% 6.10% 15.15% 28.45% 45.55% 62.65% 80.50% 92.60% 99.70% 100.00%
  ผล 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%